ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 35617Drukuj informację Ogłoszenie numer: 35617

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor weterynaryjny

Miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: zespół ds. bezpieczeństwa żywności pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Data udostępnienia: 2018-10-09

Ogłoszono dnia: 2018-10-09 przez Małgorzata Matysek

Termin składania dokumentów: 2018-10-19 15:30:00

Nr ogłoszenia: 35617

Zlecający: Powiatowy Lekarz Weterynarii

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technolog żywności,
- doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej lub w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub technologa żywności,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność obsługi komputera, 
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wykształcenia wyższego weterynaryjnego, 
- posiadanie obywatelstwa polskiego ,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów KPA i kodeksu egzekucyjnego,
- umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji,
- zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych,
- umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
- umiejętność pracy w zespole umiejętność rozwiązywania problemów,
- posiadanie specjalizacji z higieny żywności pochodzenia zwierzęcego,
- posiadanie uprawnień do badania mięsa na włośnie 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi i wprowadzającymi do obrotu środki żywności pochodzenia zwierzęcego,
- planowanie i realizacja pobierania prób do badań monitoringowych i urzędowych w kierunku pozostałości chemicznych, biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe,
- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t.
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze,
- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe. 

V. Wymagane dokumenty:

- Życiorys/CV i list motywacyjny,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
- Kopia dokumentu- prawo jazdy,
- Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-19 15:30:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć do: 19 października 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
c. Miejsce:
Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu
ul. Zakaszewskiego 2
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • - Administrator danych i kontakt do niego: Matysek Małgorzata , nr tel. 696080727
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: miedzyrzecz.piw@wet.zgora.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem - "Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności - zastępstwo".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Matysek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matysek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-10 11:51:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Damian Makowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-10 11:53:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Damian Makowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-10 11:53:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony