ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: inspektor weterynaryjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Data udostępnienia: 2015-01-15

Ogłoszono dnia: 2015-01-15 przez Małgorzata Matysek

Termin składania dokumentów: 2015-01-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2015

Zlecający: Powiatowy Lekarz Weterynarii

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
wykształcenie: wyższe weterynaryjne doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii pozostałe wymagania niezbędne: - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii- kserokopia pisma lub oświadczenie, - prawo jazdy kat. B, - umiejętność obsługi komputera.
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego - umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji, - umiejetność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- nadzór nad podmiotami produkującymi, przechowującymi lub wprowadzającymi do obrotu materiał biologiczny, - nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt domowych, - nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie transportu zwierząt, - nadzór nad fermami drobiu oraz podmiotami sektora akwakultury.

V. Wymagane dokumenty:

- życiorys i list motywacyjny - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-01-30 00:00:00
b. Sposób:
Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem" nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego."
c. Miejsce:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu Zakaszewskiego 2 66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu międzyrzeckiego, - kontrole prowadzone na obszarze powiatu, - prowadzenie pojazdu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, budynek biurowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów i toalet dla osób niepełnosprawnych, - podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe i urządzenia biurowe.
« powrót do poprzedniej strony