ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RODO - Informacje dotyczące danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu z siedzibą pod adresem: ul. Przemysłowa 1, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
 • telefonicznie pod numerem: 95 741 22 38
 • mailowo na adres:
 1. Powołany Inspektor Ochrony Danych: Rafał Guzik; kontakt:
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 1. w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności w związku z:
– ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej;
– ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych;
– ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
– ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego;
– ustawą o ochronie zwierząt;
– ustawą o paszach.
 1. w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Państwo zwracacie się do Administratora.
 2. Państwa dane mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa lub innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe wyłącznie dla Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddane profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matysek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-26 14:50:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
admin admin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-26 14:56:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
admin admin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-29 21:13:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »